Født i Norge - må ha språkhjelp på skolen

Et stort flertall av minoritetsspråklige barn i grunnskolen i Oslo trenger ekstra norskundervisning, selv om de er født i Norge.