Undersøker ikke Giske-varsel

Arbeiderpartiet kommer ikke til å gjøre egne undersøkelser etter det siste varselet mot stortingsrepresentant Trond Giske. Begrunnelse: Giske har ikke lenger tillitsverv i partiet. 

Partisekretær Kjersti Stenseng og Trond Giske på ett av de mange årsmøtene Trøndelag Ap har hatt på Stjørdal.
  • Simen Granviken
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det bekrefter partisekretær Kjersti Stenseng overfor Adresseavisen.

24 år gamle Ingrid Resell Krogstad leverte 27. august i fjor et varsel mot arbeiderpartiets tidligere nestleder Trond Giske, som på dette tidspunktet var innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

Adresseavisen omtalte at varselet ble levert. Uken etterpå fortalte Resell Krogstad sin historie i Adresseavisen.

Giske har bestridt varselet som direkte usant. Han er også i en prosess der han har klaget Adresseavisen og fire andre aviser inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha publisert udokumenterte påstander i forbindelse med dette intervjuet.

I PFU-klagen skriver Giske, blant annet, at «Partisekretæren opplyser at varselet fra Krogstad er avsluttet uten videre oppfølging».

LES MER:

Les også

Ingrid Resell Krogstad (24) står bak det nyeste varselet mot Trond Giske. Nå forteller hun sin historie

- Ikke «henlagt»

Adresseavisen kjenner til at det i den siste måneden har pågått en dialog mellom varsleren Resell Krogstad og partikontoret på Youngstorget om å få ferdigbehandlet varslersaken.

I følge opplysninger gitt til Adresseavisen pågår dialogen fortsatt.

Resell Krogstad er blitt forelagt forslag til en tekst, og partikontoret har sagt de vil komme tilbake med et nye tekstforslag for å få en endelig avslutning av varslersaken.

Partisekretær Kjersti Stenseng ønsker ikke å gå inn i prosessen rundt varselet. Men i en e-post til Adresseavisen skriver hun at partiet vil løse varslingssaken uten egne undersøkelser av varselets innhold, i henhold til vedtektene.

LES MER: Krever at Youngstorget gransker AUF-rapport

Forklaringen

Partikontoret kommer heller ikke til å ta direkte stilling til anklagene i varselet, opplyser Stenseng.

Stenseng begrunner dette med at stortingsrepresentant Trond Giske ikke lenger har tillitsverv i partiet.

- Vi tok varselet på det største alvor og varselet er behandlet i henhold til våre retningslinjer. Vi har vurdert hvorvidt det er nødvendig å gå inn og ta stilling til anklagene for blant annet å vurdere tillit og reaksjoner. Da Trond Giske ikke lenger har noen tillitsverv i organisasjonen har vi vurdert det dithen at det ikke var nødvendig. Dette innebærer ikke at partiet har konkludert med at varselets innhold ikke medfører riktighet, eller at saken er «henlagt», skriver Stenseng.

På vei ut

Stenseng vil ikke svare på oppfølgingsspørsmål om regelverket i Arbeiderpartiet nå er slik at man ikke realitetsbehandler eller undersøker varsler mot partikolleger som er på vei ut av sine posisjoner eller avslutter sine tillitsverv.

Stenseng vil heller ikke svare direkte på spørsmål om hva man i så fall gjør med varsler mot partimedlemmer som ikke har tillitsverv.

- I alle varslingssaker følger vi våre vedtatte retningslinjer for behandling av slike, og det blir gjort grundige vurderinger opp mot disse retningslinjene i det enkelte tilfelle, sier Stenseng.

I sitt svar til Adresseavisen understreker Stenseng at «det at partiet ikke går inn og tar stilling til anklagene ikke innebærer at partiet har konkludert med at varselet ikke medfører riktighet».

Men heller ikke spørsmål om det en manglende konklusjon også vil ramme den påklagede, i dette tilfellet Trond Giske, vil Stenseng svare på.

- Jeg har ikke noen ytterligere kommentarer rundt vurderinger og prosess i dette tilfelle. Vi er opptatt av at varsler skal behandles konfidensielt. Slik informasjon hører ikke hjemme i media, skriver Stenseng.

I STYREMØTE: Arbeiderpartiet opplyser at de ikke går inn den siste i varslingssaken mot Trond Giske fordi han ikke har tillitsverv i partiet lenger. Her er stortingsrepresentant Trond Giske på vei inn til styremøte i Trøndelag Arbeiderparti forrige fredag.

Ikke tillitsvalgt, møter i alle styrer

Flere mediesaker og varselet fra Resell Krogstad i dagene før fylkesårsmøtet i fjor førte til at den enstemmige innstillingen på Trond Giske som ny fylkesleder ble trukket.

Giske trakk også selv sitt kandidatur, og på Facebook dagen før årsmøtet varslet Giske at han heller ikke ville ta gjenvalg som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i sørfylket.

Mens partisekretær Kjersti Stenseng begrunner sin beslutning om å ikke gjøre egne undersøkelser av innholdet i varselet med at Giske ikke lenger er tillitsvalgt, har også Arbeiderpartiet en ordning der deres folkevalgte er såkalt «tiltredende» i partiets ulike tillitsvalgte organer.

Stortingsrepresentantene kan møte og delta med tale og forslagsrett, men uten stemmerett i for eksempel i lokallagsstyret sitt, i styret i Trondheim Arbeiderparti, i fylkeslagsstyret i Trøndelag og i Landsstyret.

Stenseng ønsker ikke å svare på spørsmål om hvordan denne praksisen er vurdert opp mot begrunnelsen om at det ikke er nødvendig å vurdere tillit og reaksjoner siden «han ikke lenger har noen tillitsverv i organisasjonen».

Stenseng ønsker heller ikke å forklare hvordan man vurderer ulik påvirkning av det psykososiale miljøet, slik det er omtalt i vedtektene, med det å ha verv og eller det å være såkalt tiltredende.

- Ikke konkludert

Varsler Ingrid Resell Krogstad sier til Adresseavisen at det har vært en dialog med partikontoret gjennom vinteren, som fortsatt pågår.

- Det har vært noen møter, og det er fortsatt en dialog som går mellom meg og partikontoret. Behandlingen av varselet er ikke avsluttet eller lagt bort, slik jeg har fått bekreftet fra partikontoret, sier Resell Krogstad.

- Hva synes du om partikontoret og måten de nå behandler varselet på?

- Jeg vil ikke gå inn på selve prosessen før den er avsluttet.

- Ferdigbehandlet

Trond Giske, derimot, fastslår at varslingssaken mot ham er ferdigbehandlet.

- Dette er formulert helt presist: Partisekretæren opplyser at varselet fra Krogstad er avsluttet uten videre oppfølging, skriver Giske til Adresseavisen.

Han mener dette bekreftes i Klassekampen 12. februar 2021: «Stenseng sier at alle varslene partiet mottok i 2020, er ferdigbehandlet.»

- Det har ikke vært noen videre oppfølging av varselet, i hvert fall overfor meg, og saken er ferdigbehandlet, skriver Giske.

Publisert: