Koronatiltak: Regjeringen foreslår 7,3 milliarder ekstra til kommunene

Regjeringen foreslår 7,3 milliarder ekstra til kommunene i første halvår av 2021.

Kommunalminister Nikolai Astrup.
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 698 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) setter av 7,3 milliarder ekstra til kommunene på 2021-budsjettet for å dekke ekstraordinære koronautgifter i første halvår.

En arbeidsgruppe med representanter fra KS og flere departementer la nylig fram en delrapport om kommunenes økonomi i kjølvannet av pandemien.

– Forslagene er basert på arbeidsgruppens beregninger og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår av 2021, sa Astrup på en pressekonferanse torsdag.

De ekstra bevilgningene til kommunene legges formelt fram i form av et såkalt tilleggsnummer til neste års statsbudsjett 6. november.

Av de 7,3 milliardene går 5,9 milliarder kroner til kommunene. 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, mens 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler.

I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring.

Regjeringen foreslår i tillegg 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.

Bevilgningsforslagene i tilleggsnummeret kommer i tillegg til forslagene som allerede ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Kunnskapsminister Guri Melby (V).

Melby med klar oppfordring: Ikke kutt i skolene for å spare til koronatiltak

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forventer at skolene prioriteres når det nå legges mer koronapenger på bordet til kommunene.

– Hvis en barnehagelærer er syk og må holde seg hjemme, skal det settes inn vikar. Det skal ikke kuttes i tiltak i skolen for å spare penger til koronatiltak, sa Melby under torsdagens koronapressekonferanse.

Regjeringen lover nå 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunene til neste år.

– Vi er alle enige om at barn og unges utdanning ikke skal bli skadelidende under koronakrisen. Da må skoler og barnehager prioriteres lokalt når vi bevilger penger nasjonalt. Barn og unge bør få en stor del av de sju milliardene ekstra for 2021, sa Melby.

Hun sa at summen er én milliard høyere enn regjeringens anslag over hvor mye ekstra kommunene egentlig vil trenge for å håndtere pandemien. Bakgrunnen er at flere kommuner ifølge Melby har rapportert for lave utgifter.

– I stedet for å bruke ekstra penger har de kuttet i andre ting for å få budsjettene til å gå opp, sa Melby.

Nå kommer hun med en klar oppfordring om at kommunene må åpne lommeboken for fullverdig drift av skolene.

– Dessverre ser vi at altfor mange har holdt igjen, sa hun.

For det koster mer penger å drive skoler under en pandemi, vedgikk Melby.

– Det å ha mindre grupper for barn, det koster. Vikarer fordi lærere er forkjølet, koster. Overtid koster. Ekstra renhold, såpe og Antibac sto ikke på skolens budsjetter da de ble lagd for 2020.

Se torsdagens pressekonferanse i opptak:

Publisert: