Drapssiktet nylig utskrevet fra psykiatrisk sykehus