Kvarme har støtte fra bare ett medlem i bisperådet