Rekordlavt antall arbeidsrelaterte dødsulykker i fjor