Luftfartstilsynet flytter nesten et år før fristen

Luftfartstilsynet drar nordover fra Oslo ved nyttår og kommer i full drift i Bodø fra våren 2006.