Heimevernet skal reduseres og bli bedre

Heimevernet skal omorganiseres og moderniseres. Samtidig reduseres styrken i antall med 33.000 kvinner og menn.