Hedret, men varsler nå søksmål

Nordsjødykkeralliansen vil saksøke staten og blåser av 2,5 millioner kroner i erstatning.