- Gass mot strømrasjonering

Gass kan bli et viktig bidrag for å unngå strømrasjonering i framtiden. Statnett kan tenke seg å bygge og drive gassrør på land.