Hardt press mot losen på «Rocknes»

Los Vermund Halhjem måtte tåle mange tøffe spørsmål om ferden inn i Vatlestraumen da sjøforklaringen fortsatte tirsdag, men losen ville ikke tegne ruten inn på et kart eller si om han opptrådte uaktsomt.