Seks personer druknet hittil i påsken

Seks personer hadde inntil langfredag druknet i løpet av påsken, ifølge Norsk Folkehjelp Sanitets Opplysningssentral.