Økt oppslutning om Kirken

Færre melder seg ut, flere melder seg inn og flere kommer på gudstjeneste. Det viser kirkestatistikken fra 2003.