Mållaget: Uttrykket «fjøs-latin» er borte

— Uttrykket «fjøs-latin» om nynorsk er borte. Likevel er presset mot nynorsk økende, mener leder i Noregs Mållag, Endre Brunstad.