Fant svart boks i mistenkelig bil med arabiske tegn