- Kostnad per bompassering helt normal

— Jæren bomring er ikke dyrere å drive enn ringene i Bergen eller Trondheim. Inntektene er imidlertid for lave rundt Stavanger.