Stokke presset til å endre pensjonsavtale

Administrerende direktør Steinar Stokke i Helse Sør vil endre sinlukrative pensjonsavtale, som sikrer ham en årlig pensjon på924.000 kroner fra fylte 62 år.