Sola-trafikken øker - SAS reduserer

Hele SAS-systemet gjennomgår for tiden en omfattende omstillingsprosess. Det vil få store følger for selskapets rutenett, hvor Stavanger er i en særstilling.