Spør Dørum om politijobber

Stortingsrepresentant Oddbjørg Starrfelt (Ap) stiller spørsmål til justisministeren om ansettelsespraksis i politiet.