Menneskelig svikt trolig årsak til tunnellekkasje

Lekkasjen i Oslofjordtunnelen i august skyldtes trolig feil utført av vedlikeholdspersonalet.