Ny generalsekretær i Norsk Bonde- og småbrukarlag

Dag Henning Reksnes (38) fra Eid i Sogn og Fjordane er tilsatt som ny generalsekretær i Norsk Bonde— og Småbrukarlag.