Seks dødshavarier

I norsk sektor har 56 mennesker mistet livet i seks helikopterhavariet med dødelig utgang siden oljeletingen startet sommeren 1966. I tillegg har helikopterflygingene vært rammet av en rekke nødlandinger og nestenulykker uten at menneskeliv har gått tapt.