- Trenger fortsatt kalking av vassdrag i mange år

Sør-Vestlandet er fortsatt den sureste delen av landet. Tålegrensen for sur nedbør i vann og vassdrag i store deler av Agder og Rogaland vil være overskredet i minst 10 år til, mener Statens forurensningstilsyn.