UDI vil bremse asylstrømmen

Asylsøkerne strømmer til Norge som aldri før. Nå vil myndighetene gjøre det mindre attraktivt å bo i norske asylmottak.