Parti-landskap utan tydelege toppar

I staden for to store parti, har Norge fått fem mellomstore.