Umulig å reservere seg mot reklamebilag i aviser

Det er ikke mulig å reservere seg mot reklamebilag, såkalte innstikk, som følger med avisene man får hjem i postkassen, melder Datatilsynet.