Ber om rettslig gjennomgang av kristne privatskoler

Redd Barna mener det er grunn til å tro at det kristne undervisningsopplegget ACE bryter flere norske lover.