Enklere regler for fritak fra livssynsfaget

Det skal bli klarere regler for når elever kan søkes fritatt fra livssynsfaget i grunnskolen og det skal bli enklere å søke om fritak.