Vil redusere faren for leirskred

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) skal kartlegge risikoen for leirskred og tilby kommunene kart over utrygge områder.