Storfusjon av statlig næringshjelp

Næringsminister Ansgar Gabrielsen vil slå sammen Statens Nærings-og Distriktsutviklingsfond, Norges Eksportråd og StatensVeiledningskontor for Oppfinnere fra 1. januar 2004.