- Barnevernet må bli flinkere til å informere

Barnevernet må bli flinkere til å informere om sitt arbeid. Engstelsen for å bryte taushetsplikten er for stor og hindrer åpenhet, mener forsker.