Radiomerking av ulver i Årjäng-Kongsvinger-flokken

Også i Kongsvinger-traktene skal geværet heves mot ulv denne uka. Men i dette tilfellet skal det ikke skytes med skarpt.