Krever statlig gransking av landets barnehjem

Landsforeningen Rettferd for Taperne krever at barne— ogfamilieminister Laila Dåvøy (KrF) setter i gang en omfattendegransking av alle landets barnehjem.