Staten avviser bøndenes krav

Bøndene mener kravet på 925 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør er nøkternt. Men staten avviser kravet.