Intens brannslukking i KrF

KrF-ledelsen gjør sitt beste for å dempe uroen om partietsregjeringsdeltakelse med Høyre. Det har skjedd en holdningsendringi KrF til fordel for regjeringen, mener nestleder Einar Steensnæs.