Ønske det, ville det.....

Da Orderud-saken startet i lagmannsretten, var det ikke til å unngå at Ibsens «Peer, du lyver» ble flittig brukt da Per Orderud innrømmet sine løgner i den meget omtalte gårdstvisten.