Fra totalitær tro til forsonende fellesskap

Ideologisk er statskirkens tid forbi. Mangfoldet vil overta, menerkultursosiolog Erik Fossåskaret ved Høgskolen i Rogaland.