Lovforslag mot terror møter mye motbør

Det er stor skepsis til justisministerens forslag til nye lover mot terrorisme.