Norges største barnepornosak i ferd med å rulles opp

Politiet hadde ikke kapasitet til å sikte flere enn 160 personer i barnepornosaken i første omgang. Alt tyder på at tallet vil vokse.