Minibussene må skifte fil

Minibusser skal ikke lenger få kjøre i kollektivfeltene på veiene. Disse feltene skal forbeholdes busser, drosjer, motorsykler, el-biler og biler med mer enn tre personer.