Bondevik utelukker ikke kabinettsspørsmål

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) utelukker ikke at han kanstille kabinettsspørsmål for å få vedtatt statsbudsjettet, men hanvil helst ha en forhandlingsløsning i Stortinget.