Bryllupsmenyen

Ifølge VG er dette bryllupsmenyen som skal serveres i Stiftsgården fredag: