DNT krever flere vassdrag vernet

Den Norske Turistforening (DNT) mener flere vassdrag må komme med i verneplanen for vassdrag som nå er under utarbeidelse. Av 340 vassdrag som er foreslått vernet, er bare 69 vassdrag tatt med i planen.