Naturvern-opprør på Statoils generalforsamling

Natur og Ungdom prøvde seg på Statoils generalforsamling, men blefullstendig nedstemt av aksjonærflertallet — inkludert staten.