Røkke møtte hos sjøfartsinspektøren

Kjell Inge Røkke møtte lørdag på sjøfartsinspektør Finn Paulsruds kontor i Oslo.