Gjennomslag for påtalemyndigheten

-Påtalemyndigheten har fått gjennomslag for det standpunkt som er tatt gjennom tiltalen som er reist. Det var reaksjonen fra førstestatsadvokat Edward Dahl etter kjennelsen i lagmannsretten.