Tønne åpner for behandling av ryggpasienter i Sverige

Helseminister Tore Tønne åpner for at ryggpasienter som får avslag om operasjoner i Sverige av Rikstrygdeverket, skal få en ny vurdering ved Sahlgrenska universitets sykehus i Göteborg.