- Nært forhold mellom Per og moren

— Per og moren hadde et så tett og nært forhold at de nesten ikketrengte å snakke sammen for å forstå hverandre, sier VeronicaOrderud.