Vil frede taubanesentral for kull på Svalbard

Riksantikvaren ønsker å frede Taubanesentralen som ble brukt under transport av kull fra gruvene i Longyearbyen. Sentralen er foreslått ominnredet til kontorer.