Sykehusene kan få mer penger til høsten

Et flertall i Stortinget krever at regjeringen trekker skrivet som pålegger sykehusene å behandle færre pasienter. Regjeringen åpner for mer penger til sykehusene dersom ventelistene øker.